kỹ năng đặt câu hỏi

KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TỐT MANG LẠI CHO BẠN GIÁ TRỊ GÌ?

Kỹ năng đặt câu hỏi là một phần của kỹ năng giao tiếp. Người ta nói: “Không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học”. Trong cuộc sống cũng như trong ...
Xem thêm
Ứng dụng mô hình DISC vào công việc

Mô hình DISC và ứng dụng trong công việc

Để xây dựng một bộ máy nhân sự bền vững, các doanh nghiệp thường sử dụng các công cụ hỗ trợ đánh giá nhân sự. Cũng chính vì vậy mà ...
Xem thêm
tạo động lực cho bản thân

TẠO ĐỘNG LỰC CHO BẢN THÂN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Tạo động lực là kỹ năng quan trọng. Nó là yếu tố sâu nhất quyết định đến tinh thần và hành vi của con người. Khi nhìn hình ảnh trên, ...
Xem thêm
Định hướng nghề nghiệp

Định vị nghề nghiệp – cách xác định thông qua bài test Tâm lý

Định vị nghề nghiệp là cách để chúng ta tập trung xác định mục tiêu và phương hướng trong sự nghiệp. Mặt khác, định hướng còn giúp chúng ta chủ ...
Xem thêm
kỹ năng trình bày

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY CÓ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA BẠN?

Kỹ năng trình bày là một phần trong hoạt động giao tiếp của con người. Không chỉ trong công việc; trình bày là bày tỏ những suy nghĩ, những ý ...
Xem thêm
kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Quá Trình Làm Việc

Kỹ năng làm việc nhóm ảnh hưởng đến sự bền vững và phát triển của đội nhóm. Kỹ năng này giúp con người kết nối; được hỗ trợ và được ...
Xem thêm
Quy trình tuyển dụng nhân sự

Áp dụng Quy trình tuyển dụng nhân sự hiệu quả

1. Quy trình tuyển dụng nhân sự là gì? Quy trình tuyển dụng là chuỗi các hoạt động thực hiện xuyên suốt từ việc xác định nhu cầu tuyển dụng; ...
Xem thêm
bản mô tả công việc

Bản mô tả công việc (Job Decription) xây dựng như thế nào để đạt hiệu quả tuyển dụng cao?

Bản mô tả công việc (JD) là một trong những thông tin mà ứng viên thường nghiên cứu kỹ; trước khi họ ứng tuyển vào công việc của một doanh ...
Xem thêm