kỹ năng trình bày

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY CÓ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA BẠN?

Kỹ năng trình bày là một phần trong hoạt động giao tiếp của con người. Không chỉ trong công việc; trình bày là bày tỏ những suy nghĩ, những ý ...
Xem thêm
kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Ảnh Hưởng Như Thế Nào Trong Qúa Trình Làm Việc

Kỹ năng làm việc nhóm ảnh hưởng đến sự bền vững và phát triển của đội nhóm. Kỹ năng giúp con người kết nối; được hỗ trợ và được học ...
Xem thêm
Quy trình tuyển dụng nhân sự

Áp dụng Quy trình tuyển dụng nhân sự hiệu quả

1. Quy trình tuyển dụng nhân sự là gì? Quy trình tuyển dụng là chuỗi các hoạt động thực hiện xuyên suốt từ việc xác định nhu cầu tuyển dụng; ...
Xem thêm
bản mô tả công việc

Bản mô tả công việc (Job Decription) xây dựng như thế nào để đạt hiệu quả tuyển dụng cao?

Bản mô tả công việc (JD) là một trong những thông tin mà ứng viên thường nghiên cứu kỹ; trước khi họ ứng tuyển vào công việc của một doanh ...
Xem thêm
đánh giá năng lực nhân viên

Phương pháp đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả

Đánh giá năng lực nhân viên được sử dụng khi tuyển dụng; trong quá trình làm việc, cất nhắc thuyên chuyển. Từ đó có kế hoạch phát triển phù hợp ...
Xem thêm
phần mềm tuyển dụng

TOP PHẦN MỀM TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HIỆU QUẢ

Phần mềm tuyển dụng nhân sự dần được sử dụng để thay thế những cách quản lý cũ. Tuyển dụng nhân sự là việc không bao giờ ngừng lại trong ...
Xem thêm
trường đào tạo quản trị nhân lực

TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường đào tạo quản trị nhân lực hiện nay khá nhiều. Dực trên nhu cầu quản trị con người là xuyên suốt trong hoạt động của mọi tổ chức. Quản ...
Xem thêm
quản trị nguồn nhân lực

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHƯA BAO GIỜ LÀ DỄ DÀNG

Quản trị nguồn nhân lực chưa bao giờ là dễ dàng. Con người là vấn đề của tất cả mọi việc. Sự việc có thể giải quyết, hay không thể ...
Xem thêm