Đo Lường Năng Lực Kế Toán

Sử Dụng Bài Test Đo Lường Năng Lực Nhân Viên Kế Toán

 

Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến, không thể thiếu đối với doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ; xuyên suốt quá trình thành lập và hoạt động. Ngành kế toán gắn liền với những con số gồm liệt kê, cập nhật, xử lý, báo cáo; là cơ sở để đánh giá tình hình tài sản và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức.

Bộ phận kế toán mang lại những thông tin với những thông tin tổng quát. Người quản lý dựa vào đó để nhận định tình hình hoạt động của doanh nghiệp; là cơ sở để đưa ra những quyết định chính xác, phù hợp với hiện tại, mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn được đề ra.

Đo lường năng lực nhân viên ngành kế toán là vô cùng cần thiết để lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp với ngành bởi yêu cầu tính chất công việc gắn liền với sự ổn định, có nguyên tắc và rõ ràng.

Vì Sao Cần Đo Lường Năng Lực Nhân Viên Ngành Kế Toán?

Sự quan trọng và phổ biến của hoạt động kế toán trong mỗi doanh nghiệp hay tổ chức là điều không ai có thể phủ nhận. Hiện tại là thời điểm các doanh nghiệp ngành kinh tế – tài chính đang được khuyến khích, hỗ trợ để thành lập và phát triển.

Nhu cầu về năng lực của nhân viên ngành kế toán ở mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức là khác nhau dựa trên nhiều yếu tố như hệ thống tổ chức, quy mô phòng ban, nhu cầu và khả năng chi trả.

Vì vậy nhu cầu đánh giá, đo lường năng lực kế toán của nhân viên trong ngành cũng có sự quan trọng khác nhau đối với mỗi doanh nghiệp.

Vậy vì sao cần đo lường năng lực nhân viên kế toán?

Hiện số lượng người được đào tạo ngành kế toán là rất nhiều với nhiều nguồn ra và chất lượng khác nhau. Lựa chọn được người nhân viên có năng lực chuyên môn, phong cách làm việc ổn định, lâu dài là những tiêu chí phù hợp với ngành kế toán.

Thông qua các một số bài Test để đo lường năng lực, cấp trên sẽ thêm nhiều cơ sở cho việc lựa chọn, chuẩn bị một nguồn lực có thể trở thành nguồn lực cấp cao, cấp quản lý sau này.

Các Tiêu Chí Đo Lường Năng Lực Nhân Viên Kế Toán

Trình độ chuyên môn

Kết quả của quá trình học tập và kinh nghiệm của mỗi người về chuyên ngành thể hiện trình độ chuyên môn trong công việc.

Kỹ năng làm việc.

Là cách mỗi người ứng dụng kiến thức vào xử lý công việc. Người nhân viên kế toán phải có thêm kỹ năng đàm phán và phát triển các mối quan hệ chứ không chỉ là làm việc với các con số.

Ở mức độ quan trọng hơn, kế toán là người tham mưu cho quản lý cấp cao về tình hình hoạt động, về cách sử tài sản và nguồn vốn phù hợp với mỗi giai đoạn của doanh nghiệp, tổ chức.

Cập nhật các quy định và thủ tục liên quan đến hoạt động kế toán phải thường xuyên và liên tục cũng như việc xây dựng các mối quan hệ với tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Việc học hỏi trong lĩnh vực kế toán đối với những doanh nghiệp là rất quan trọng. Hiện trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành với khả năng cạnh tranh, linh hoạt xử lý tình huống. Thiếu tầm nhìn chiến lược khiến việc tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước bị hạn chế. Đó chính là mất đi cơ hội phát triển, mất đi cơ hội tiến vào nền kinh tế thị trường mang tính toàn cầu.

Phong cách làm việc.

Tính cách cá nhân của nhân viên ảnh hưởng rất lớn tới phong cách làm việc.

Nhân viên kế toán cần có tính khoa học. Nó thể hiện ở việc sắp xếp các số liệu, tài liệu và thông tin thuận lợi nhất cho việc tìm kiểm, cập nhật, sử dụng. Các số liệu sẽ biểu thị thật rõ ràng để người xem nhanh chóng nhìn nhận và ra quyết định phù hợp, kịp thời.

Tính cẩn thận, tỉ mỉ là điều không thể thiếu để tránh những sai sót và mất thời gian.

Đạo đức nghề nghiệp được yêu cầu cao đối với người nhân viên kế toán vì trách nhiệm quản lý tài sản của toàn bộ doanh nghiệp. Việc thu, chi hay thất thoát cần minh bạch để nhìn nhận chính xác tình hình hoạt động nội bộ. Hơn hết việc làm của họ còn liên quan tới cơ quan luật pháp, thuế.

Các Phương Pháp Đo Lường Năng Lực Kế Toán

Hiện nay phương pháp đo lường năng lực kế toán của nhân viên đa số dựa trên các bài test chuyên ngành như test hạch toán và xử lý thuế, báo cáo tài chính, báo cáo theo quý, theo năm.

Cấp trên có thể đánh giá nhân viên qua quan sát, qua kết quả công việc và thông qua sự nhanh nhạy trong quá trình làm việc. Nhưng để nhìn nhận được năng lực tổng quát cần có một thời gian dài. Các tiêu chí đo lường cần qua thời gian quan sát và thời gian kiểm chứng.

Nhưng không phải ai cũng có thể bỏ ra nhiều thời gian đo lường năng lực nhân viên dưới cấp của mình. Hơn nữa kết quả đo lường bị ảnh hưởng bởi tâm lý của người đánh giá.

Việc lựa chọn và đào tạo cho nhân viên mới có thể sẽ bỏ phí nếu không đáp ứng được qua thời gian thử việc; lựa chọn giao công việc, bổ nhiệm vị trí cho nhân viên trong bộ phận có thể không phù hợp ảnh hưởng chất lượng công việc cũng như tinh thần của mọi người; việc năng lực nhân viên không được đo lường khiến phong cách làm việc rập khuôn; không có sự đổi mới có thể gây ra sức ì trong tập thể.

Sẽ rất tốn thời gian để đào tạo lại và thành lập một đội ngũ chuyên môn cao, năng động phù hợp với nền kinh tế ngày càng biến động, linh hoạt. Trong khi nguồn nhân lực mới của các đối thủ ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng.

Đo lường năng lực nhân viên kế toán qua bài test Uchida-Kreaepelin.

Bài Test Uchida–Kraepelin (UK Test – đến từ Nhật Bản) giúp doanh nghiệp phân tích nhân lực của mình một cách nhanh và chính xác nhất. Kết quả phản ánh khả năng làm việc, đo lường hiệu suất công việc, xu hướng hành động, thói quen và những giao động tâm lý đáng lưu ý. 

UK Test là nguồn thông tin để doanh nghiệp đo lường năng lực và mức độ phù hợp của nhân viên với chuyên môn và đặc tính của bộ phận kế toán. Sử dụng trước khi lựa chọn tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm một cách hiệu quả.

Việc điều chỉnh loại công việc và số lượng công việc của các cá nhân trong nhóm mang lại hiệu suất tập thể cao hơn.

Tìm hiểu thêm về bài Test Uchida-Kreaepelin: https://vienquest.com/uchida-kraepelin/

Đo lường năng lực nhân viên kế toán qua bài test Trait-map.

Bài test Trait-Map dựa trên mô hình Big-five, giúp xác định tính cách người tham gia, nhận diện các dạng tính cách, quan điểm sống và phong cách làm việc. 

Kết quả Test Trait-Map có những chi tiết như biểu hiện tính cách trong các kỹ năng thiết yếu; khả năng chịu đựng áp lực; tính tỉ mỉ, chi tiết và nghiêm túc trong sự tận tâm…

Người quản lý có thể lựa chọn tham khảo những yếu tố cụ thể trong 5 đặc điểm tính cách lớn dựa theo mô hình Big-Five được thể hiện trong bài Test.

Test Trait-Map đặc biệt ứng dụng hiệu quả trong đánh giá nhóm. Người quản lý nhìn ra những tính cách nào vượt trội và những tính cách nào ít thể hiện ở mỗi nhân viên. Nhận ra vai trò nổi bật nhất trong nhóm của từng cá nhân, phát huy tốt nhất hiệu quả công việc; cũng như kịp thời hỗ trợ, đào tạo nếu còn điều hạn chế và cần cải thiện.

Cá nhân tham gia bài Test sẽ biết năng lực và phong cách làm việc. Họ có thể lựa chọn môi trường phù hợp với xu hướng tính cách của bản thân để phát triển và có thể gắn bó lâu dài.

Tìm hiểu thêm về bài Test Trait-Map: https://vienquest.com/trait-map/

Đo lường năng lực kế toán nhân viên khi nào?

Việc đo lường năng lực kế toán của nhân viên có thể được thực hiện ngay khi phỏng vấn, khi đào tạo mới gia nhập, trong quá trình làm việc và rất cần thiết cho nhân viên làm việc lâu năm.

Thông qua các kết quả đo lường để nắm bắt được thực tế năng lực của nhân viên mình. Kết quả giải thích được năng suất làm việc hiện tại và là cở sở cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lưc hiệu quả trong tương lai.

Liên hệ Viện Quest để được tư vấn và hỗ trợ các bài Test đo lường năng lực:

#vienquest #vien_quest #doluongnangluc #do_luong_nang_luc #ketoan #ke_toan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *