Bài test hướng nghiệp giúp mỗi người có cơ sở để lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Nhân viên nghỉ việc 90% là do sếp

Theo khảo sát của McKinsey, đa số lãnh đạo doanh nghiệp đều cho rằng đào tạo năng lực của nhân viên luôn gắn liền với chiến lược phát triển của công ty. Có nhiều công ty sẵn sàng chi nhiều tiền để nhân viên học thêm về nghiệp vụ.

Nhà tuyển dụng cần phải biết ngay điều này, để không còn điên đầu vì thay máu nhân sự!

Theo một thống kê từ JobStreet Việt Nam, tỉ lệ người đi làm cảm thấy chán nản công việc chiếm đến 84.7%. Tỉ lệ sinh viên làm trái ngành chiếm đến 60%. Chỉ cần nhìn vào những con số đó, không khó để nhận thấy nhân viên thực chất có yêu thích...