Giang Pham

định hướng nghề nghiệp

Định Hướng Nghề Nghiệp & Nhận Thức Bản Thân Sớm

Định Hướng Nghề Nghiệp Định hướng nghề nghiệp và nhận thức bản thân sớm có mối quan hệ mật thiết. Có thể nói định hướng nghề nghiệp là một quá trình tìm hiểu bản thân và tìm hiểu về các công việc có trong thị trường. Một định hướng nghề nghiệp tốt nhất cho bản …

Định Hướng Nghề Nghiệp & Nhận Thức Bản Thân Sớm Read More »

Đo lường năng lực làm việc nhóm của nhân viên giúp doanh nghiệp quản lý hiệu suất làm việc của các nhóm hiệu quả

Đo Lường Năng Lực Làm Việc Đội Nhóm – bài Test Đo Lường

Đo lường năng lực làm việc đội nhóm của nhân viên sẽ đo lường được sức mạnh đội nhóm trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, công ty có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp để hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân đứng ra thành lập …

Đo Lường Năng Lực Làm Việc Đội Nhóm – bài Test Đo Lường Read More »

Tuyển dụng nhân sự - ứng dụng các bài Test năng lực

Tuyển Dụng Nhân Sự – Hiểu Ứng Viên Qua bài Test Đo Lường Năng Lực

Bài Test đo lường năng lực có thể ứng dụng để giải quyết những vấn đề tuyển dụng nhân sự như thế nào? Hãy cùng xem xét hiện trạng tuyển dụng ở nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tuyển dụng nhân sự truyền thống là quá quen thuộc với những thủ tục và các bước cơ …

Tuyển Dụng Nhân Sự – Hiểu Ứng Viên Qua bài Test Đo Lường Năng Lực Read More »

Đo Lường Năng Lực Kế Toán

Sử Dụng Bài Test Đo Lường Năng Lực Nhân Viên Kế Toán

  Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến, không thể thiếu đối với doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ. Ngành kế toán gắn liền với những con số gồm liệt kê, cập nhật, xử lý, báo cáo. Đó là cơ sở để đánh giá tình hình tài sản và hoạt động của doanh …

Sử Dụng Bài Test Đo Lường Năng Lực Nhân Viên Kế Toán Read More »